Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välstånd

Det andra målet i Vision Gotland 2025 är att gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.

En hög sysselsättningsnivå som möjliggör för människor att försörja sig genom eget arbete är grundläggande för ett välfärdssamhälle. Ett arbete ger inte bara inkomster till försörjning utan har också stor betydelse för möjligheten att vara delaktig i samhället. En hög sysselsättning, regional balans, rättvis och jämn fördelning av levnadsstandarden och ekonomisk tillväxt är utgångspunkter för god och hållbar samhällsekonomi.