§ 59 Motioner; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7546
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-02-17

§ 59
Motioner; nya

Följande motioner har inkommit:

Dnr

Louis Barnes m.fl. (v)
Åtgärder för att öka valdeltagandet

KS 2003/0072
2003-02-17

Eva Nypelius (c)
Försöksverksamhet med medborgarförslag

KS 2003/00
2003-02-17

Birgitta Eriksson (m)
Upplysningstjänst "SVAR DIREKT" för äldre och deras anhöriga

KS 2003/0071
2003-02-17

Birgitta Eriksson (m)
Nytt synsätt vid planering av boende för äldre

KS 2003/0073
2003-02-17

Roy Hansson (m)
Tillsättande av en demokratiberedning

KS 2003/0074
2003-02-17

Lena Celion (m)
Den gotländska sjukvården i ett utvidgat EU

KS 2003/0075
2003-02-17

Yngve Andersson (kd)
Beräkning av produktiviteten i verksamheten

KS 2003/0070
2003-02-17