Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bilden ovan ses från vänster kostekonomerna Britt-Louise Petterson, Marguerite Selin och Lena Boberg

Årets Ekokommunpris till måltidsförsörjningen

Måltidsförsörjningen får priset för sitt arbete med "matens miljöpåverkan, hela vägen från inköp till den färdiga måltiden".

Serviceförvaltningens måltidsförsörjning har i uppgift att servera god och näringsriktig mat samt att organisera, samordna och effektivisera produktion och servering av måltider för Region Gotlands verksamheter.

Eftersom maten står för en inte helt oväsentlig del av samhällets miljöpåverkan – inte minst ur klimatsynpunkt – arbetar måltidsförsörjningen ständigt med att försöka minska denna påverkan.

De senaste åren har exempelvis inslagen av ekologiska, rättvisemärkta och närproducerade råvaror ökat. 2012 var 21,6 procent alla livsmedel Region Gotland köpte ekologiska. Man har också genomfört vidareutbildning av 120 anställda med fokus på ekologisk, vegetarisk, årstidsanpassad och närproducerad mat. Vidare har måltidsförsörjningen genomfört en "Gotlandsvecka" i öns skolmatsalar och på äldreboenden, där man serverat lokalproducerad mat och informerat om ursprunget.

Regionstyrelsen utsåg därför avdelningen för måltidsförsörjning till 2013 års Ekokommunpristagare med följande motivering: Med utgångspunkt i begreppet den goda måltiden arbetar måltidsförsörjningen inom serviceförvaltningen med frågorna kring matens miljöpåverkan hela vägen från inköp till den färdiga måltiden. Genom medvetna satsningar på bland annat ekologisk och närproducerad mat, tillagad nära elever, brukare och kunder, gör man verklighet av ambitionerna på det viktiga livsmedelsområdet i Region Gotlands miljöprogram och mat- och måltidspolicy.

Priset överlämnades i samband med regionfullmäktiges sammanträde den 16 december av regionstyrelsens ordförande Åke Svensson och regionfullmäktiges ordförande Björn Jansson. På bilden ovan ses från vänster kostekonomerna Britt-Louise Petterson, Marguerite Selin och Lena Boberg, medan avdelningens chef, Josefine Jessen, oturligt nog hade semester vid tillfället.

Priset, som förutom diplom och ett vandringspris av återvunnet glas, består av 10 000 kronor som pristagarna får använda till en speciell miljösatsning inom den egna verksamheten.