§ 58 Enkla frågor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7545
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-02-17

§ 58
Enkla frågor

  • Torsten Gislestam (c) fick tillstånd att ställa en enkel fråga om anläggandet av återvinningsgård i Burgsvik. Frågan besvarades av tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s).

  • Eric Martell (s) fick tillstånd att ställa en enkel fråga om byggnadsnämndens möjligheter att styra etableringen av vindkraftverk. Frågan besvarades av byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman (s).