Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mhn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontroller

Region Gotland gör regelbundet kontroller av de livsmedelsverksamheter som finns i regionen. Kontrollerna är både riskbaserade och behovsanpassade.

De flesta av våra kontroller är oanmälda, men det förekommer också föranmälda kontroller.


Vid en livsmedelskontroll kan följande lagstiftningsområden kontrolleras:

 

 • Administrativa krav
 • Allmän livsmedelsinformation
 • Särskild märkning och information
 • Skyddade beteckningar
 • Sektor- eller produktspecifika handelsnormer
 • Varustandarder
 • Livsmedel för särskilda grupper
 • Spårbarhet
 • Särskilda ingredienser och processhjälpmedel
 • Grundförutsättningar, hygien
 • HACCP-baserade förfaranden
 • Specifika hygienkrav på egenkontroller
 • Handel inom EU, import och export
 • Dricksvattenanläggningar
 • Övrigt
   

Läs mer om livsmedelskontroll på Livsmedelsverkets hemsida.