Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Riskklassning av din livsmedelsverksamhet

Alla livsmedelsverksamheter riskklassas med de uppgifter som lämnas vid registreringen som underlag. Riskklassningen ligger sen till grund för hur vi räknar ut kontrolltiden som ska gälla för anläggningen.

Riskerna bedöms dels utifrån vilken typ av hantering verksamheten har, dels vilka volymer det handlar om och dels om verksamheten riktar sig främst till känsliga konsumentgrupper (barn under 5 år, äldre, allergiker). Tillägg i kontrolltiden görs vid utformning av märkning/presentation och vid märkning av livsmedel.
 

Riskklassningen kan ändras utifrån information som framkommer efterhand. Vi skickar då ett nytt beslut om riskklassning som ersätter tidigare beslut.


Under "Länkar" finns information om hur du gör för att räkna ut din egen kontrolltid.

Regionfullmäktige fastställer taxan för livsmedelskontroll som miljö- och byggnämnden får ta ut för kontroll. Under "Länkar" finns information om taxan för livsmedel.