Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Risker med mat

En del ämnen eller organismer kan ge omedelbar effekt, till exempel bakterier som orsakar matförgiftning eller allergener som kan ge anafylaktisk chock.

Andra ämnen, som miljögifter eller ämnen som bildas när maten tillagas, misstänks kunna ge skador på längre sikt.

Exempel på risker

Matförgiftning – orsakad av bakterier, bakterietoxin, mykotoxin, parasiter, virus.

Allergisk reaktion – orsakad av allergener.

Cancer – orsakad av miljögifter, bekämpningsmedel, mykotoxin, ämnen i förpackningsmaterial, giftiga ämnen som bildas vid tillagning.

Näringsbrist – orsakad av förgiftning som hindrar näringsupptag.

Problem med kroppens organ och nervsystem – orsakad av parasiter, metallförgiftning, bakterier.

Läs mer

På Livsmedelsverkets hemsida hittar du fakta och råd om hur du undviker att utsätta dig för onödiga risker genom maten du äter. Se länk i rutan Länkar.