Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vattenglas och vattenkaraff.

Dricksvatten och is

Dricksvatten och is som används till livsmedel ska hålla god kvalitet. 

Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter innehåller bland annat krav på

  • egenkontroll
  • Faroanalys
  • provtagnings- och analysfrekvens
  • analysparametrar och gränsvärden
  • åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet

Gäller det här ditt vatten?

Dricksvattenföreskrifterna gäller för anläggningar som i genomsnitt erbjuder 10 kubikmeter dricksvatten eller mer per dygn eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

Dricksvatten som erbjuds eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dessa föreskrifter, oavsett verksamhetens storlek.

Registrering och kontroll av vattenverk

Vattenverk som klassas som livsmedelsverksamhet ska registreras hos Enheten för livsmedel och alkoholtillstånd enligt samma rutin som annan livsmedelsverksamhet. Läs mer om hur riskklassningen går till i dokumentet "Riskklassning och underlag för kontrolltid" nedan.