Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Märkning och information

Reglerna för märkning och information om förpackade och oförpackade livsmedel är till för att ge konsumenterna nödvändig information så att de kan göra ett medvetet och säkert val.

I Sverige ska märkningen i de flesta fall vara skriven på svenska, annat språk får endast användas om stavningen obetydligt skiljer sig från den svenska stavningen. Vissa märkningsuppgifter är obligatoriska och måste anges, medan andra är frivilliga. 

Det är viktigt att den som är allergisk eller överkänslig får rätt information, därför finns det regler om att konsumenter alltid ska kunna upplysas om så kallade allergener.

Märkning och information får inte vara vilseledande, därför kontrolleras redlighet både på förpackade och oförpackade livsmedel. Det är till exempel vilseledande att servera andra ingredienser än de som står på menyn, utan att konsumenten meddelats detta innan. Det kan också vara vilseledande att påstå att ett livsmedel har särskilda hälsofördelar genom så kallade hälsopåståenden.