Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Egenkontroll

Med en genomtänkt egenkontroll ser du till att maten är säker, du kan minska svinnet, få bättre ekonomi och nöjdare kunder. 

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att maten är säker och att konsumenten inte vilseleds med felaktig information.

Hur du som företagare väljer att lägga upp din egenkontroll är upp till dig så länge du lever upp till livsmedelslagstiftningens krav.

Faroanalys/HACCP

Det är nödvändigt att veta vilka riskerna är i din livsmedelsverksamhet. Risker i hanteringen kan bland annat vara oönskade mikroorganismer eller giftiga ämnen som kan kontaminera, spridas och/eller förökas i maten. En risk kan också vara främmande föremål som hamnar i maten och som kan vara skadliga, till exempel plast- och glasbitar men även rester av rengöringsmedel. En riskbedömning bör även göras för hantering av specialkost eller allergikost, eftersom vissa allergier kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Genom att följa livsmedlets flöde i din verksamhet, från mottagning av råvaror till färdig produkt, kan du fastställa en faroanalys där vissa steg i beredningen är kritiska för att göra maten säker att äta. Vissa livsmedel måste exempelvis tillagas för att bli ätliga. När du vet var riskerna finns ska verksamheten vidta åtgärder för att motverka och kontrollera dem. Tillagning är exempelvis ett sätt att avdöda oönskade bakterier.

HACCP, som står för Hazard Analysis and Critical Control Points (faroanalys av kritiska styrpunkter på svenska) är en standardiserad arbetsmetod för att minimera risker inom livsmedelshantering. Lagstiftningen hänvisar till att livsmedelsverksamheters egenkontroll ska vara HACCP-baserade. Läs mer om HACCP på Livsmedelsverkets hemsida under länken "Egenkontroll".

Hjälp med din egenkontroll

Om du vill ha hjälp med att utforma din egenkontroll, kan du följa en branschriktlinje. De branschriktlinjer som Livsmedelsverket har godkänt hittar du på Livsmedelsverkets webbplats. 

Om du inte hittar en branschriktlinje för din verksamhet, så kan du ta hjälp av en konsult.

På Livsmedelsverkets hemsida finns information om hur du kan strukturera din egenkontroll, se nedan under ”Länkar”. Där finns även aktuella lagkrav.