Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ditt ansvar som livsmedelsföretagare

Det är alltid du som livsmedelsföretagare som är skyldig att se till att din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens krav.

 

  • Du måste ha kunskap om den verksamhet du ska bedriva, du ska även ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen.
  • Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att maten som produceras är säker och att konsumenten inte vilseleds med felaktig information. Du är också ansvarig för att livsmedel som säljs är korrekt märkta med de obligatoriska märkningsuppgifterna.
  • Du är ansvarig att anmäla livsmedelshanteringen i god tid innan du startar din verksamhet. Ansökan om registrering skickas till enheten för livsmedel och alkoholtillstånd senast 2 veckor innan planerad verksamhetsstart.
  • Du är även ansvarig för att meddela enheten för livsmedel och alkoholtillstånd om du ska göra betydande ändringar i verksamheten, och när din livsmedelsverksamhet upphör.