Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anmälan och registrering

För att få starta en livsmedelsverksamhet måste du lämna in en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning till Region Gotland, Enheten för livsmedel och alkoholtillstånd.

Det är en administrativ handling som gör att företaget finns i enhetens system och att man får lov att starta 10 arbetsdagar efter det att en komplett anmälan inkommit. Vid en registrering görs alltså ingen förprövning, men verksamheten måste ändå uppfylla relevanta krav för egenkontroll, lokaler och utrustning, utrymmen eller andra platser. Lokalen och egenkontrollen kontrolleras vid första inspektionen och om något är bristfälligt måste det åtgärdas.

Länk till blankett för att anmäla din verksamhet finns under "Information" nedan.

 

Anmäl ändringar

Kom ihåg att anmäla till oss när du tar över eller avslutar en verksamhet. Länk till blankett för att avregistrera din verksamhet finns under "Information" nedan.

Om ditt bolag byter organisationsnummer ska en ny registreringsanmälan göras. 

Godkännande hos Livsmedelsverket

Om du vill starta en animalieanläggning, till exempel ett mejeri eller ett slakteri, så görs ansökan om godkännande hos Livsmedelsverket.