Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mhn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Starta livsmedelsföretag

Innan du startar en ny eller övertar en befintlig livsmedelsverksamhet ska du göra en anmälan om det till Region Gotland, Enhet Livsmedel och Alkoholtillstånd.

Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att relevanta krav i lagstiftningen är uppfyllda, och att de livsmedel du släpper ut på marknaden är säkra.

Först efter att du har startat din verksamhet gör kontrollmyndigheten ett besök på plats.
 

Information och rådgivning

Vill du ha rådgivning eller boka en tid med en handläggare? Kontakta oss så hjälper vi dig. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakta oss.