Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Starta livsmedelsföretag

Innan du startar en ny eller övertar en befintlig livsmedelsverksamhet ska du göra en anmälan om det till Region Gotland, Enhet Livsmedel och Alkoholtillstånd.

Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att relevanta krav i lagstiftningen är uppfyllda, och att de livsmedel du släpper ut på marknaden är säkra.

Först efter att du har startat din verksamhet gör kontrollmyndigheten ett besök på plats.

Skyldigheter

Kontrollmyndigheter är skyldiga att besluta om och ta ut sanktionsavgifter i vissa angivna fall. Se 30 a § livsmedelslagen (2006:804) och 39 c-e §§ livsmedelsförordningen (2006:813). De situationer som omfattas är:

  • När någon påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att en anmälan om registrering har gjorts till den behöriga myndigheten. Detta gäller även när någon tar över en redan pågående verksamhet utan att låta registrera detta.

När man beslutar om sanktionsavgifter ska den behöriga myndigheten inte ta hänsyn till varför överträdelsen skedde (uppsåt, oaktsamhet eller genom olyckshändelse) eller om överträdelsen kan anses som mindre allvarlig eller ringa. Det räcker med att konstatera att den bristande efterlevnaden faktiskt skett.

Information och rådgivning

Vill du ha rådgivning eller boka en tid med en handläggare? Kontakta oss så hjälper vi dig. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakta oss.