§ 54 Avsägelsre. Kommunfullmäktige. Ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7541
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-02-17

§ 54
Avsägelse. Kommunfullmäktige. Ersättare

- Tom Strömbergs (mp) avsägelse 003-01-20
Ersättaren i kommunfullmäktige Tom Strömberg (mp) har p.g.a. av studier avsagt sig uppdraget.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Tom Strömberg (mp) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

  • Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.