§ 52 Fyllnadsval. Lokala skattekontorets skattenämnd. Ledamot

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7539
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-02-17

§ 52
Fyllnadsval. Lokala skattekontorets skattenämnd. Ledamot

- Björn Anderssons (c) avsägelse 2003-01-29
Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot i lokala skattekontorets skattenämnd efter Björn Andersson (c) som avsagt sig uppdraget.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Björn Andersson (c) befrias från sitt uppdrag som ledamot i lokala skattekontorets skattenämnd.

  • Till ny ledamot i lokala skattekontorets skattenämnd t.o.m. 2006 års utgång utses: Gösta Hult (c), Tomte, Rone, 620 12 Hemse.