§ 50 Kommunfullmäktiges annonsering

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7537
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-02-17

§ 50
Kommunfullmäktiges annonsering

Enligt kommunallagen kap 5 § 10 ska uppgift om tid och plats för ett sammanträde med kommunfullmäktige, minst en vecka före sammanträdesdagen, införas i den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Kallelse och föredragningslista till kommunfullmäktiges sammanträden 2003 ska annonseras i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar.