§ 44 Motion. Investeringar och pay-off-tider

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7531
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-02-17

§ 44
Motion. Investeringar och pay-off-tider

KS 2001/0629-04
- Motion 2001-21-17
- Ledningskontoret 2002-12-04
- Kommunstyrelsen 2003-01-23, § 5
Nils Ronquist (kd) har i motion bl.a. föreslagit att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheten att tillämpa metoden med pay-off-tider i samband med investeringar.

Ledningskontoret har i utlåtande närmare redogjort för metoden, som, enligt kontorets uppfattning, skulle kunna tillämpas på mindre investeringar av rationaliseringskaraktär. Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Anföranden:
Anföranden hölls av Nils Ronquist (kd), Roy Hansson (m), Björn Jansson (s) och Bror Lindahl (fp).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.