2003-02-17, §§ 42-60

Utskrivet från: http://www.gotland.se/7524
Kommunfullmäktige 2003-02-17
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: Kl. 13.00-16.00

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande: 2003-02-26
Datum för anslags nedtagande: 2003-03-20