Kontakt

Jonathan Carlsson (S)
Mobil: 073-836 08 95
E-post: jonathan.carlsson@ssu.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Jonathan Carlsson (S)

Jonathan Carlsson (S). Foto: Karl Melander.