Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skriva sig på Gotland

Välkommen till Gotland!

Om du är över 18 år och flyttar för att studera, det vill säga varken pendlar eller distansstuderar, ska du anmäla flyttning till studieorten.
 

På Skatteverkets hemsida hittar du information om hur du lätt kan skriva dig på Gotland och bli gotlänning: 

www.skatteverket.se/studentflytt
 

Mer information om att bo på Gotland

Hitta direkt