Kontakt

Maria Muskos
E-post: offentligplats@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uteservering

Välskötta och inbjudande uteserveringar är en stor tillgång för Visby och Gotland. För att få trevliga och tillgängliga uteserveringar som passar in i miljön finns regler och riktlinjer som måste följas. 

Uteserveringarna ska vara lättillgängliga, inbjudande och en del av gaturummet.

Ansökan

För att få ha en uteservering måste du ansöka om tillstånd hos polisen. En uteservering innebär nämligen att du använder allmän plats.

Riktlinjer 

Uteserveringarna kan med fördel finnas året runt; sommarsäsong 1 april till 31 oktober och vintersäsong 1 november till 31 mars. Uteserveringar får aldrig hindra framkomlighet för fordon, gångtrafikanter eller funktionshindrade.

Region Gotland har tagit fram riktlinjer som du som har en uteservering ska följa. 
 

Region Gotlands riktlinjer för uteserveringar