Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Märk ut din brunn

För att det ska bli enklare och smidigare vid hämtning av slam från enskilda avlopp, vill Region Gotland att brunnen/anslutningsplatsen märks ut.
 
Märk ut din brunn

Därför har Regionen tagit fram och tillhandahåller en speciell vimpel med texten ”Här är det!”. Fäst vimpeln på lämpligt vis och placera den vid anslutningsplatsen. Det går även bra att märka ut brunnen på annat sätt.

Region Gotland har tagit fram broschyren Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank, eller minireningsverk, gäller dessa regler för att tömning och drift ska fungera på bästa sätt. Du som fastighetsägare ansvarar för att din anläggning är anpassad efter gällande råd och regler.