Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkyrka: Niome 1:31– Björkume gård.

Vackert belägen gårdsmiljö.

Enkelstuga med säregen planlösning. Både kammare och kök ligger innanför första flygeln och ladugård.

Gården är restaurerad.