Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkyrka: Stenstugu 1:9

Liten gård med förfallen ladugård, byggd i bulknuts-teknik.

 

Denna lilla ladugård, som kallas Maria Brobergs kohus, är troligen byggt på 1700-talets första hälft i bul-knutteknik.

Ladugården innhöll plats för en ko, en kalv, en gris och några höns.