Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkyrka: Sudergårds 1:11 gårdsmiljö

Gårdsmiljö vars byggnader ligger öppet ut mot åkrarna i sydväst. Ockragul manbyggning.