Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkyrka: Ekeby 1:37, 1:38, 1:39, 1:40 grannlag

Grannlag i utkanten av socknen med fyra små utspridda parter.

Byggnaderna är mer eller mindre förändrade. Två av parterna är öde.