Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stenkyrka: Hälge 1:23

Gårdsmiljö med träbyggnader från 1880-talet.

Manbyggnaden har samma proportioner och utförande av detaljer som äldre stenhus.

Bakom ladugården finns ett litet bulhus. Troligen 1700-tal.