Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för hemtjänst

Vi som arbetar inom hemtjänsten vill gärna få synpunkter från er om vad ni tycker om vårt arbete. Lämna dessa via länk

https://www.gotland.se/socialtjanst/synpunkter

Enhetschefer och Hemtjänstgrupper

Västra Visby

Hemtjänst Västra Visby team 1
Söderväg 1,Visby
Tfn. 26 34 91, 0704-477 750
Enhetschef tfn: 0498-26 85 80

Hemtjänst Västra Visby team 2
Söderväg 1,Visby
​Tfn. 26 34 91, 0700-485 430
Enhetschef tfn: 0498-26 85 80


Norra Visby

Hemtjänst Norra Visby team 1
Gesällgatan 9, Visby
Tfn. 26 87 87, 0704-477 748
Enhetschef tfn: 0498-26 95 18

Hemtjänst Norra Visby team 2
Gesällgatan 9, Visby
Tfn. 26 87 87, 0704-477 053
Enhetschef tfn: 0498-26 95 18


Södra Visby

Södra Visby Team 1
Lännaväg 29, Visby
Tfn. 26 96 71, 0704-477 568
Enhetschef tfn: 0498-26 34 41

 Södra Visby Team 2
Lännaväg 29, Visby
Tfn. 20 41 98, 0704-477 828
Enhetschef tfn: 0498-26 34 41

 

Hemtjänst Gråbo gr 1
Gråbo torg 3, Visby
Tfn. 26 33 81, 0704-477 794
Enhetschef tfn: 0498-20 46 59

Hemtjänst Gråbo gr 3
Gråbo torg 3, Visby
Tfn. 20 41 99, 0737-65 84 28
Enhetschef tfn: 0498-20 46 59


Norra Gotland

Hemtjänst norra Gotland team 1 (Lärbro)
Solåkersvägen 27, Slite
Tfn. 0704-477 911
Enhetschef tfn: 0498-20 43 85

Hemtjänst Fårö/Fårösund
Kronhagsvägen 25, Fårösund
Tfn. 20 43 86
Enhetschef tfn: 0498-20 43 85

Hemtjänst norra Gotland team 2 (Slite)
Solåkersvägen 27, Slite
Tfn. 0704-477 282
Enhetschef tfn: 0498-20 35 65

Hemtjänst Roma Team 1
Visbyvägen 33 B, Roma
Tfn. 20 44 40, 0708-21 44 46
Enhetschef tfn: 0498-20 46 48 

Hemtjänst Roma Team 2
Visbyvägen 33 B, Roma
Tfn. 20 44 40, 0704-477 504
Enhetschef tfn: 0498-20 46 48


Södra Gotland
Hemtjänst Hemse
Hagagatan 30, Hemse
Tfn. 20 4690, 070-44 77 603
Enhetschef tfn: 0498-26  33 82

Hemtjänst Havdhem
Hagagatan 30, Hemse
Tfn, 0704-477 350
Enhetschef tfn: 0498-26  33 82

Hemtjänst Kråkan/Haga 
Hagagatan 30, Hemse
Tfn. 20 47 10, Kråkan, 0704-477 352, Haga, 0704-477 336
Enhetschef tfn: 0498-20 42 58

Hemtjänst Stånga
Hagagatan 30, Hemse
Tfn. 48 28 13, 0737-658 021
Enhetschef tfn: 0498-20 42 58

Hemtjänst Klinte team 1
Donnersgatan 50 B, Klintehamn
Klinte - tfn: 0704-477 945
Enhetschef tfn: 0498-20 44 26

Hemtjänst Klinte team 2
Donnersgatan 50 B, Klintehamn
Klinte - tfn: 0704-477 363
Enhetschef tfn: 0498-20 44 26

Natt
Hemtjänst natt Östra
Visbyvägen 33 B, Roma
Tfn. 0704-477 777
Enhetschef tfn: 0498-20 42 05

Hemtjänst natt Södra
Hagagatan 30, Hemse
Tfn. 0700-830 768
Enhetschef tfn: 0498-20 42 05

Hemtjänst natt mellersta
Solåkersvägen 27, Slite
Tfn. 0730-467 067
Enhetschef tfn: 0498-20 42 05

Hemtjänst natt Norra Gotland
Kronhagsvägen 25, Fårösund
Tfn. 0725-258 066
Enhetschef tfn: 0498-26 91 89

Hemtjänst natt Visby
Söderväg 1, Visby
Tfn. 0704-477 964
Enhetschef tfn: 0498-26 91 89

Avdelningschef
Magnus Björk
Tfn. 0498-26 34 58
magnus.bjork@gotland.se

Chefsassistent
Elenor Norrby
Tfn. 0498-20 42 36

elenor.norrby@gotland.se