Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn, Alva

Riksintresseområdet vid kyrkan har lagts mellan den nedlagda järnvägen och den gamla landsvägen längs en sträcka på 600 meter.
 

Redan i början på 1700-talet låg ett flertal gårdar på rad utefter landsvägen med Stora Kruse som närmaste granne i söder på bara ett drygt 100-tal meters avstånd från kyrkan. I slutet av 1800-talet hade gårdsantalet fördubblats och då låg ett drygt 20-tal gårdar på rad utefter den gamla vägsträckan från kyrkan och upp gränsen till Hemse.

Denna ”radbybildning” som vuxit fram under 1800-talet var relativt omfattande och hade således en lång tradition. Söderut utefter landsvägen fanns också bebyggelse men den var glesare.

Den nya landsvägen

När den nya vägsträckningen drogs (runt 1960)  klövs den långa bybildningen. Den drygt kilometerlånga vägkroken med kyrkan blev kvar . Öster om den gamla vägen, på kyrksidan skedde en väsentlig förtätning av bebyggelsen efter 1933. Från ett 20-tal byggnader till ett 50-tal.