Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

* Sundre Tomase 1:38 Telefonstation

Sundre fick telefon redan på 1890-talet då Lindströms stenhuggeri vid Hoburgen tillsammans med fyra andra abonnenter delade en ledning direkt till Hemse förbi den befintliga växeln i Burgsvik.

1902 blev Burgsvik anslutningsstation och 1924 tog stationen i Vamlingbo över.

I Sundre byggdes en lokal telefonstation 1938 som då hade 14 abonnenter. När stationen automatiserades 1961 fanns 26 abonnenter.

Observera: Denna fastighet finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).