Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Katthammarsvik

Katthammarsvik var under en period en av Gotlands viktigaste lanthamnar för export av kalk, trä och spannmål.

Flera av gårdarna blev då säte för kalkpatroner och handlande. Under 1920-talet lades kalkindustrin ned.