Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn: Hässle 1:5, 1:20, Rodarve 1:29, 2:1, 2:2, 2:5, Sigdes 1:5, 1:18 Gårdsmiljö

Samlad bebyggelsemiljö bestående av tre ursprungsgårdar, uppdelade på åtta parter, vilka ligger längs vägen i det öppna karga landskapet.

Bebyggelse härstammar från olika tider och är är till delar förändrad.

Parten Rodarve 2:2 har en väl bevarad tvåvånings manbyggnad och brygghusflygel med mycket låg bottenvåning. Byggnaden ligger mycket öppet med baksidan mot vägen.