Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn: Katthamra 1:14 Annas nöje (byggnadsminne)

Annas nöje uppfördes 1798 och är en förhållandevis liten gård med manbyggnad, flankerande flyglar, ekonomibyggnader och park med damm.

Manbyggnaden är uppförd i sten i två och en halv våning, huset har genom sitt märkliga tak drag av barock. Byggnaden är ovanlig då huset är dubbelt så brett som långt och placerat så att dess breda barockgavel vätter mot Katthammarsvik, vilket skulle imponera på betraktaren.

Jacob Dubbe och Anna Torsman

Det var handelsmannen Jacob Dubbe som lät uppföra det som morgongåva och sommarnöje till hustrun Anna Torsman, som var född i barockhuset på hamnen i Visby. Interiörens högreståndsprägel är ovanlig för Gotland och av mycket hög klass.

Flyglar

Till huvudbyggnaden hör dubbla små kvadratiska flyglar. Dessa är byggda i pinnmursteknik på stensockel och slätputsade samt försedda med tegeltäckta säteritak. De hyser gäststugor.

Vaktmästarbostad och lada

Väster om manbyggnaden står en vaktmästarbostad, ett reveterat bulhus i en och halv plan med brutet, tegeltäckt tak. Huset rymmer idag en modern bostad. Parallellt med manbyggnaden står ladan, det är en förhållandevis stor och bred byggnad i sten under ondulintak.

Trädgård

Öster om manbyggnaden ligger en jordkällare i sten inbyggd i en liten kulle. I öster och söder mot Katthammarsvik ligger en trädgård, med ett lusthus och en stor damm, delvis omgiven av stenmurar med portar. I trädgården med flisgångar finns fruktträd, rosor och andra buskar samt perenna växter.

KÄLLA: Beslut om Byggnadsminne, Länsstyrelsen Gotlands län, 2000-07-12. Dnr 221-316-99