Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn: Herrviks fiskehamn 1:1K

I Herrvik kombineras ett stort traditionellt fiskeläge med en liten modern hamn. Det gamla fiskeläget har bevarats trots att förändringar och utbyggnader av hamnen gjorts regelbundet.
 

I det gamla fiskeläget finns ett trettiotal bodar i tre rader. Yrkesfiskarna använde bodraden nere på hamnplanen med större bodar från mitten av 1900-talet. Fritidsfiskare och sommarboende har brukat de äldre bodarna på slänten öster om hamnen.

Redan innan en statligt finansierad utbyggnad av hamnen 1926 var Herrvik ett av de viktigaste lägena för yrkesfiskare på Gotland och har senare haft denna position under stora delar av 1900-talet.

I Herrvik har yrkesfiskare arbetat parallellt med fritidsboende på ett sätt som inte varit vanligt i andra fiskelägen. Det har inneburit en dynamisk och levande miljö som bland annat resulterat i att det etablerats en restaurang i hamnen.

Ovanför bodarna finns ett stort före detta gistrum. I anslutning till läget finns också ett kapell och en klockstapel.
 

Se även: Fiskelägen Östergarn (riktlinjer)