Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn: Ferse fiskeläge

Mellan Katthammarsvik och Grogarnsberget ligger Ferseviken lilla fiskeläge, öppet på stranden med några bodar i resvirke från 1900-talets början.
 

Ferseviken var har används för handelsutbyte ända fram till andra världskriget. Här finns en liten brygga på stenkistor.

Enligt en anteckning från 1899 ska Öselbor (öslänningar) ofta ankar vid Ferse "i medlet av 1800-talet." De  medförde råglast och utbytte denna mot salt som hämtades i Katthammarsvik eller Slite.

Se även: Fiskelägen Östergarn (riktlinjer)