Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn: Katthammarsvik 2:1 Fiskeläge

Östergarn Katthammarsvik 2:1 Fiskeläge

Fiskeläget är en rest från den på 1700- och 1800-talen livliga hamnen med kalkutskeppning och båtbyggeri.

!973 fanns totalt tolv bodar, två båthus och en kalkugn.

Fiskeläget är en betydelsefulls del för förståelse av det gamla samhället Katthammarsvik som helhet. De äldsta bodarna samt den närliggande kalkugnen är kulturhistoriskt mycket värdefulla.

Källa: Länsstyrelsens fiskelägesinventering, 1973