Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn: Grogarns 1:41 Gårdsmiljö

Öppet belägen gårdsmiljö som ligger på hedmarken nedanför klintkanten.

Ladugården är stor och dominerande.

Manbyggnaden är yngre med äldre bakbygge.