Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn: Lilla Hamre 1:8 Gårdsmiljö som ingår i grannlag

Gårdsmiljö som ingår i grannlag med tre gårdar, uppdelat på sex parter. En part har utskiftats efter laga skiftet.

Parterna ligger öppet i det karga landskapet - och är liksom bebyggelsen är från olika tider.

Sydvästra parten har en väl bevarad tvåvåningsbyggnad. (Hallgårds 1:18).

Sydöstra parten (Bengts 1:29) har en stor stenbyggnad från 1910 till 1920-talen.