Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn: Djupvike 1:19, 1:20 Gårdsmiljö

Gård med två parter som ligger på hedkanten ut mot stranden.

Huvudparten har  tvåvånings parstuga och stenladugård.

Den andra parten har en 1880-tals stenbyggnad. Byggnaden är hårt renoverad. Ladugården är riven.