Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Östergarn: Sande 1:11, 1:20, 1:27, 1:45, 1:50 Gårdsmiljö

Bebyggelsemiljö med fem parter, där vägen leder mellan parterna.

Områdets bebyggelsestruktur är väl bevarad även om enskilda byggnader är något förändrade.