Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gammelgarn s:3 Ingermans båtmanstorp.

Liten enkelstuga i sten uppförd 1847 vid Sysneudd.

Mycket lite förändrad stentrappa med bislag. Lada restaurerad på 1980-talet.

I mitten av 1600-talet organiserades de första båtsmansrotarna på Gotland. Deras torp var ofta i trä. 1840 fastställdes nya byggnadsregler för båtmanstorpen på Gotland. Däri förordnades att såväl boningshus som fähus med lada skulle uppföras av kalksten. Varje rote skulle underhålla en båtsman.

Delägare i Ingermans rote är sex gårdar i Gammelgarn och fem gårdar i Östergarn.

Den 29 juli 1845 hölls sammanträde med bönderna i Ingermans rote under ledning av kronofogde G.A.Kolmodin varvid beslutades att Ingermans båtmanstorp skulle uppföras på denna plats.

Det gamla torpet låg vid Hugreifs i Gammelgam.

Den till torpet hörande åkerjorden uppmättes till 2 tunnland och 30 kappland (ca 1,5 ha).

Den förste båtsmannen som bodde i det nya torpet hette Mikael Österberg (som båtsman Ingerman) och var från Ösel.

KÄLLA: Östergarn – Gammelgarns hembygdsförening