Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Katthamra 1:18 Borgviks kalkpatronsgård

Stor gårdsmiljö.

 

Manbyggnaden är kraftigt om- och tillbyggd. Några  uthusbyggnader är intressanta.

Magasin från 1700-talet med berömt 7-håligt dass.