Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alva: Prästgården 1:5 Hembygdsgård

Fastigheten används av Alva hembygdsförening.

Här finns sedan 1965 en parstuga, flyttad från Lilla Ringome 1:8.

Här finns också en en krutbod från 1845 som tidigare hörde till Hemse kompani med exercisplats på Alvaburgen.