Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alva: Stora och Lilla Kruse 1:2, 1:8

Grannlag med två parter.

En av parterna är relativt väl bevarad. Den andra är mer förändrad.

Gamla murrester återfinns i södra partens manbyggnad.

 

Fram till laga skiftet bestod grannlaget av tre parter.