Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alva: Haralds 3:1 Affären i Alva

En äldre butik fanns på denna fastighet, när den 1937 övertogs av en nybildad handelsförening.

Här såldes matvaror, tyger, porslin, arbetskläder och bensin.

1957 byggdes butiken om. Några år senare, 1963 omvandlades den till snabbköp.

Affären lades ner 1986.  

Observera: Denna fastighet finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).