Kontakt

Arbetsmarknadsenheten
Besöksadress: Mästergatan 5E
621 82 Visby
 

Nadja Englund 
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon:  0498-20 35 25
E-post: nadja.englund@gotland.se

Elisabeth Hjortholt
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon: 0498-20 49 93
E-post: elisabeth.hjortholt@gotland.se

Ola Pettersson
Arbetsmarknadshandläggare
Telefon: 26 34 79
E-post: ola.pettersson03@gotland.se

Annica Rieem
Praktiksamordnare
Telefon: 0498-20 36 67
E-post: annica.rieem@gotland.se

Pernilla Solander
Praktiksamordnare
Telefon: 0498-20 35 87
E-post: pernilla.solander@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetspraktik

Arbetspraktik syftar till att ge personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden arbetslivserfarenhet och inblick i hur en arbetsplats fungerar, möjlighet att få meriter och referenser, skaffa kontakter, få vägledning inför framtida yrkesval och inspiration till vidare studier.

Insatsen genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och samordnas av arbetsmarknads- och integrationsenhetens praktiksamordning. Under praktiktiden får deltagaren ekonomisk ersättning från Arbetsförmedlingen.