Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studiemotiverande utbildning och vuxenutbildning

Vuxenutbildning
Hos den kommunala vuxenutbildningen kan vuxna som inte helt klarat grund- eller gymnasieskolan få en andra chans. Vuxenutbildningen vänder sig i huvudsak till personer över 20 år och som vill komplettera en tidigare ut­bildning, läsa in en behörighet för högre studier, höja kompetensen inom sitt nuvarande yrke eller skaffa utbildning på ett nytt yrkesområde. 

Vuxenutbildningen erbjuder utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenskaundervisning för invandrare (sfi), yrkesutbildningar och distansutbildningar. Studie- och yrkesvägledarna ger stöd och råd i framtidplaneringen. 

Till vuxenutbildningens sida

Studiemotiverande folkhögskolekurs 
Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) riktar sig till arbetssökande mellan 16-24 år och arbetssökande inom jobb och utvecklingsgarantin som fyllt 25 år och som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Det är en arbetsmarknadsutbildning som ska hjälpa unga vuxna att ta steget mot jobb eller fortsatta studier. På Gotlands folkhögskola finns en SMF-kurs: höstkursen vid allmänna linjen.
Till Gotlands folkhögskola

Livskraft
Livskraft är en del av allmänna linjen på Gotlands folkhögskola och riktar sig till människor som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att förbättra eller uppnå förmåga till förvärvsarbete, studier och/eller förbättrad livskvalitet.  

Till Gotlands folkhögskola

Enter - allmän folkhögskolekurs för ungdomar med Aspergers syndrom
Kursen riktar sig till unga med Aspergers syndrom i åldern 18 till cirka 23 år. Syftet är att öka studiekompetensen, finna en ingång till arbetslivet samt att förbättra och träna den sociala kompetensen i olika situationer.
Till Gotlands folkhögskola