Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Petra Thunegard Gråberg
Strateg arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
Telefon: 0498-26 90 60
E-post: petra.thunegard-graberg@gotland.se
 

Arbetsmarknadsenheten, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Norra Hansegatan 16 B 
​621 39 Visby

Inger Svenserud
Chef för arbetsmarknadsenheten
Telefon: 0498-26 38 86
E-post: inger.svenserud@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbetsmarknadsinsatser

Inom Region Gotland genomförs olika insatser för att få människor i arbete, studier eller sysselsättning. Här hittar du översiktlig information om vilka arbetsmarknadsinsatser som genomförs och de samarbeten som finns på området.  

 

Flera av nämnderna inom Region Gotland har i uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiska frågor.  Region Gotland har en arbetsmarknadspolitisk strategi som beskriver den politiska viljeinriktningen för arbetet inom det arbetsmarknadspolitiska området. Många av insatserna hanteras av arbetsmarknadsenheten. Till exempel arbetspraktik, offentligt skyddat arbete (OSA) och extra tjänster.