Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnarna på Fårö

1971 inventerades antalet kvarnar på Fårö, då 23 väderkvarnar noterades. Sju av dessa var ruinerade vilket oftast innebar att hättan ruttnat ner. Elva tidigare kända kvarnar hade helt försvunnit.

1888 noterades 24 kvarnar på karta, vilket var tio fler än de som var i bruk 1807.

1653 fanns åtta kvarnar varav fyra noterades som vattenkvarnställe. På Dämba fanns en vattenkvarn 1888 men annars förefaller vattenkvarnställena inte använts i någon utsträckning under 1800-talet.

År 2001 gjordes en småindustriinventering, då det fanns 23 kvarnar på Fårö . Av dessa användes elva som fritidsbostäder. Sju fanns kvar som mer eller mindre intakta kvarnar medan resterande fem noterades som ruiner.

Kvarnen vid Ava längst upp i nordväst hade rivits sedan 1971.