Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: Simunds 1:16 FRA-station

Bebyggelsen är en rest av de militärstrategiska anläggningar som uppfördes på Fårö efter andra världskriget.

 

Här fanns förutom hemlig radio- och radarspaning bland annat förläggningar och kaserner, skyttevärn, telemetrianläggningar, radaruppställningar runt om i området – längs vattnet hela vägen mellan Ava och Skalasand.

Dessa försvarsanläggningar var under hela 1900 talet Fårös enskilt största arbetsplats med mellan 50 till 200 personer verksamma.

Fram till 1998 vad det förbjudet för utlänningar att besöka Fårö, av militärt säkerhetsmässiga skäl.

Till stor del var Holmudden avstängd också för civilpersoner.